SANSUIKYÔ, Dojo Budista Zen de Girona

BODAISHIN

Chinrei Gérard Pilet

Bodaishin, l'esperit del despertar que ens incita a practicar la via, és un dels aspectes de l'esperit de Buda. En aquest aspecte és el "no-nascut". Això significa concretament que no depèn de res, que no és un efecte resultant d'una causa i que està més enllà de l'aparició i de la desaparició. Quan es parla de factors productors de l'esperit del despertar, cal comprendre això en el sentit en que aquests afavoreixen la presa de consciència de la dimensió més profunda i omnipresent del seu esperit i no en el sentit en que alguna cosa que no hauria estat allà fins ara present surt a la llum?

Resta determinar quins són aquests factors?

L'experiència de "dukka" és sens dubte el primer d'entre ells. Entenem per "dukka" aquesta classe d'incompletud existencial sentida envers als fenòmens sempre canviants, incapaços, si només és referim a ells, de donar una felicitat durable i absoluta. És aquesta experiència que fa Buda quan sortint del seu palau, el fa confrontar sobtadament a la impermanença a través de la visió d'un malalt, d'un vell i d'un cadaver i en l'instant, l'esperit del despertar fa irrupció en ell. Resumint l'esperit del despertar es manifesta en algú quan el vel de la il·lusió fenomenal s'esquinça.

Entretenir en nosaltres aquesta consciència de l'impermanència dels fenòmens és conseqüentment un dels medis més poderosos per protegir l'esperit del despertar una vegada s'ha manifestat. És això que no pararà de fer Buda - entre altres mestres- amb els seus deixebles.

Una vegada la pràctica de la via instal·lada, altres factors igualment podent contribuir a protegir i a reforçar aquest esperit del despertar. En primer lloc, ben entès, la regularitat en la pràctica però també el retrobament amb un mestre i l'experiència del que el Mestre Menzan anomenava "Jijuyu Zanmai", la joia del samadi, les felicitats fenomenals semblen ben insignificants comparant-les amb ella.

Mencionem finalment, l'esperit de compassió que ens incita a practica la via i a aprofundir-la per ajudar i guiar els ésser i fer-les passar davant d'un mateix a l'altra riva.

Tornar a la pàgina anterior