SANSUIKYÔ, Dojo Budista Zen de Girona

LES 5 REALITZACIONS DEL BODISATVA DE LA COMPASSIÓ

Chinrei Gérard Pilet

abril 2013

L'estreta interdependència que existeix entre saviesa, amor i compassió, està enunciada clarament en el Sutra del Lotus a través de la descripció de les 5 realitzacions de Avalokiteshvara, el Bodhisattva de la Compassió Universal.

El primer èxit és veure: què és el que s'està alliberant de les projeccions egòtiques (sobre la realitat i les il · lusions que distorsionen la percepció).

El segon es refereix a la realització d'un esperit pur, és a dir, d'una ment lliure d'aferrament als conceptes i categories creadores d'un enfocament dualista de la realitat.

El tercer es basa en la viva comprensió de la vacuïtat a través de la realització plena i completa de la impermanència i interdependència dels fenòmens i les existències condicionades.

El quart és l’acompliment de karuna, la compassió. I es tradueix per una aguda sensibilitat davant el sofriment dels éssers i l'aspiració, concretada en accions, a ajudar de moltes maneres.

El cinquè i últim és l'amor “maitri”. Aquest amor s'expressa en la bondat incondicional cap a tots els éssers per la visió de la unitat intrínseca que els connecta i l'abandonament de judicis de valor.

Aquests cinc acompliments, exposen les diferents facetes d'una realització única, que és el de la Via. Sense els tres primers relacionats amb la gran saviesa, el quart i el cinquè són impossibles i a l’inrevés: qui està desprovist d’amor i de compassió no pot assolir Prajana Paramita, la Suprema Saviesa.

No ens creguem pas que Avalokiteshvara ens és “extern”. Ell és la nostra veritable naturalesa i és el nostre dharma, el qual, actualitzem a través de la pràctica de la Via en aquesta vida.

Tornar a la pàgina anterior