SANSUIKYÔ, Dojo Budista Zen de Girona

BUIDAR LA BOTELLA

Chinrei Gérard Pilet

Com parlar de “mu”? L'Hannya Shingyo ho fa magníficament (en la mesura que això és possible, evidentment) Es pot dir que cada frase d'aquest sutra evoca mu. Vet quí una: “Mu u ku fu on ri issai ten do mu so ku gyo ne han”. Es pot traduir així: “havent tallat tota il·lusió i tot aferrament, el bodhitsattva realitza el fin últim de la vida: el nirvana”

Nirvana és un mot creat per Buda que significa extinció. Extinció de què? Del que Buda anomena la sed. No la sed fisiològica sinó una altra, més profunda, més radical que ens remet al que podem anomenar la insatisfacció existencial.

El primer reflex és de buscar apagar aquesta sed pels objectes del món exterior: bens materials, diners, poder, sexe, saber intel·lectual. . Però això no marxa. La sed subsisteix: alguna cosa ens manca, però no sabem què.

S'afegeix aleshores una altra cosa, cobejar sempre més objectes del món exterior: més diners, més bens, més poder. Però això no funciona. La sed en qüestió sembla inextingible.

El pare de Buda va jugar aquest joc amb el seu fill: el va omplir de confort, de bens, d'honors, de concubines, el va fer emmirallar-se amb els ors del poder que se li perfilaven a l'horitzó.

Però no hi va haver res a fer. Buda no estava satisfet; la sed el turmentava sense parar. I aleshores, deixant el seu palau, es va dedicar a diverses pràctiques per finalment asseure's sota un arbre, en zazen: abandonà la il·lusió de ser una entitat separada i realitzà el que és el gran “tot”. La sed de seguida s'apaivagà. Va sentir una pau indescriptible. Per anomenar-la va creà la paraula nirvana: sed apagada, insatisfacció crònica escapçada.

És una experiència a fer, no una filosofia. Cada home pot fer-la: n'hi ha prou en estar buit d'ego. Si un està buit d'ego, s'omple de ser; si un s'omple d'ego, s'està en la sed, en la manca de ser.

Aquesta metàfora de buit i de ple, és ben evocadora de “mu”. Em recorda el koan del mestre Deshimaru donat als seus deixebles durant una sessió d'estiu: “Buideu la botella”. Això és expressar amb molt d'humor el koan de mu: és buidat la botella de l'ego que podem apagar aquesta sed d'altra manera inextingible i realitzar aquest Res que no és res.

Tornar a la pàgina anterior