SANSUIKYÔ, Dojo Budista Zen de Girona

LA FE CORRECTA I LA PRÀCTICA DE LA VIA

Chinrei Gérard Pilet

octubre 2013

Sovint escoltem dir que l’assiduitat i la determinació són essencials a la Via. . Si és veritat, però la fe, de la qual se’n parla menys, és igual d'important . Els ensenyaments del Mestre Dogen no poden ser més clars en aquest punt: "la Via que dissipa les il·lusions només es pot realitzar amb l'ajuda de la fe correcta," va dir.

La fe és correcta quan s'aplica a les àrees a les que s'ha d'aplicar prioritàriament . Són 3, segons el Mestre Dogen, a saber: fe en la Via de Buda , fe de la presència en cadascú del despertar original, també anomenat naturalesa de buda, i fe en zazen com a manifestació d'aquest despertar . "Els que practiquen la Via de Buda primer han de tenir fe en la Via de Buda . Això vol dir creure que ja som en el despertar i ja no coneixem ni il·lusió ni error " , va dir al Gakudo Yojin Shû. I en el Bendowa: "Creiem que el nostre gran mestre , el Buda , ha tramès correctament el meravellós mètode del despertar i que tots els Budes dels tres móns i de les terres de l’Est i de l’Oest han realitzat el despertar gràcies a zazen".

Aquestes tres facetes de la fe interactuen estretament entre elles. En efecte, en tenir fe en la Via de Buda , no només tenim fe en l'autenticitat del despertar de Shakyamuni sinó també en la naturalesa fonamentalment desperta del mostre propi esperit, anomenat en el Soto Zen honsho no anjin , és a dir , "l'esperit pacífic del despertar original" . De la mateixa manera , en tenir fe en ell , deixem de fer zazen un mitjà al servei d’una finalitat ( el despertar) situat en un futur més o menys llunyà. És aquí i ara que el despertar és present, en aquest mateix zazen . Per tant, cap espera, ni cobdícia, ni impaciència, ni desànim vindran a projectar-se sobre zazen , ja que per la fe és present, la convicció íntima que tot ja hi és. No hi ha res a buscar . Només deixar zazen fer zazen, només deixar que zazen manifesti el despertar original, només deixar cohabitar pràctica i despertar en la seva unitat intrínseca.

És així que nosaltres practiquem zazen, amb aquesta fe correcta de la qual parla el Mestre Dogen. I practicar zazen així enforteix i aprofundeix la nostra fe.

Tornar a la pàgina anterior