SANSUIKYÔ, Dojo Budista Zen de Girona

No-aferrament i compassió

Chinrei Gérard Pilet

març 2014

El no-aferrament davant d’altri no condueix a la indiferència respecte ell com molts creuen, sinó a la veritable compassió.

En efecte, en absència d’aquest no-aferrament, veiem l’altre més en funció de les nostres expectatives que no pas en funció d’allò que ell realment necessita; ens estimem molt més a través d’ell que no pas l’estimem pel que ell és; ens ajudem molt més a través d’ell que no pas l’ajudem.

De la mateixa manera, sense no-aferrament, en presència del sofriment d’altri, ens conmovem com a conseqüència del record, conscient o inconscient, d’un patiment semblant que hem experimentat anteriorment; ens compadim de nosaltres mateixos creient experimentar compassió per l’altre; confonem, a vegades amb tota bona fe, experimentar compassió i sentir-nos personalment concernits pel sofriment d’altri. Aquesta pseudo-compassió no és cap ajuda per aquell qui pateix. La pena que sentim al mateix temps que ell, els plors que vessem amb els seus, l’alleugereixen de la seva pena?

En canvi quan parem la projecció del nostre jo en el patiment d’altri, una ajuda veritable pot ser posar-se en el seu lloc; car aleshores s’és capaç d’acompanyar-lo en el seu patiment quan es recolza en la seva pròpia força interior (fent cap a ell el pas necessari per sostenir-lo en la prova que travessa o guiar-lo en el camí que ha de recórrer per sortir-ne crescut).

Aquesta ajuda veritable no és espectacular. Pot fins i tot donar l’impressió d’una certa distanciació que pot semblar excessiva pel context en el que es dóna. Tanmateix, és aquesta ajuda, la que és realment eficaç i la que defineix l’autència compassió.

En la Via de Buda, l’arquetip espiritual d’aquesta complamentarietat entre no-aferrament i compassió, és Kannon, el bodhisattva de la Gran Compassió, qui sent, observa (kan) els sons (on) del món humà. La seva visió perfectament acomplida de la vacüitat de les existències i dels fenòmens, sinònim del no-aferrament, va lligat amb una compassió sense igual que el fa sensible a les queixes del món humà i el predisposa a respondre amb una ajuda benèvola.

Accedint a una autèntica compassió per la virtut del no-aferrament, esdevenim un dels múltiples braços de Kannon i obrem eficaçment en alleugerir el sofriment dels altres.

Tornar a la pàgina anterior