SANSUIKYÔ, Dojo Budista Zen de Girona

PRESENT MATERIAL I PRÀCTICA DE LA VIA

Chinrei Gérard Pilet

Gener 2013

En aquesta època de l’any on el costum convida a intercanviar regals, està bé de recordar que el regal material, entre altres, constitueix a la Via de Buda una excelent pràctica a condició però que es faci amb un total desinterès.

Per tant, es troben exclosos els regals fets esperant un retorn en forma d’un bé de valor equivalent o superior, o aquell fet amb l’objectiu d’obtenir un avantatge o fins i tot aquell fet en vistes a afirmar el seu propi poder o superioritat sobre l’altre.

En aquest darrer cas, el valor material del present, siguent superior al que podrà tenir el de retorn, l’autor del regal reafirma així la seva superioritat sobre el beneficiari del present que se sent aleshores obligat.

Totes aquestes formes dels reglas no son veritables regals sinó modalitats del bescanvi econòmic o d’estrategies de poder. Estan dominades per l’ego, els seus càlculs i els seus aferraments.

No és pas el do d’aquesta natura que la Via reclama, sinó el do despullat de tota espera de profit personal, només apte per depassar l’ego i per despertar-nos a la nostra veritable natura, tresor de la Via.

En aquest regal desinteressat, no és el valor mercantil de l’objecte ofert el que importa, sinó la disposicio del cor d’aquell que l‘ofereix. Així, el mestre Dogen diu, "oferir amb desprendiment al Tathâgatâ una flor collida en una muntanya llunyana és un acte digne d’estima i font de mérits"

Oferir amb sinceritat i desinterés un objecte amb valor mercantil insignificant esdevé, pel donador font de grans mèrits. A l’inrevès, un do de gran valor mercantil que no té per mòbil només que el càlcul egoïsta i l’interès personal no aporta, a l’autor, cap benefici espiritual.

Amb tots els meus vots de salut i de pau per l’any 2013

Tornar a la pàgina anterior