SANSUIKYÔ, Dojo Budista Zen de Girona

EL ROSTRE ORIGINAL

Chinrei Gérard Pilet

En el zen, sovint hi ha preguntes sobre el “rostre original”. El cèlebre koan “quin era el vostre rostre original abans del naixement dels vostres pares”? i fa referència.

El rostre original no concerneix ni a qui neix ni a qui mort, ni a qui apareix ni a qui desapareix, sinó que remet a qui Buda anomena el “no-nascut” i a allò que després d'ell anomenem “natura de buda”

Molta gent mirant als altres a partir del rostre corporal: aquell, no recordo el seu cap" o be “aquell, té un bon cap”. Així neixen les simpaties i les antipaties. D'altres consideren als altres a partir de les idees, opinions o ideologies en que es basen. Si xoquen amb les seves, fàcilment cauen en el menyspreu, en l'odi.

Aquestes visions de l'altre resten molt superficials. Molt més profunda és la visió d'aquell que veu en cada un el rostre original, que veu en cada un buda. Quan un s'impregna d'aquesta visió, és fins i tot transportat més enllà de les simpaties i de les antipaties, més enllà de l'idolatria i de l'odi.

Habitueu-vos a veure l'altre a partir de l'ull de buda. L'ull de buda veu buda per tot arreu: en el pobre i en el ric, en el brètol i en l'home de bé, en el negre i en el blanc... És la visió no-dos.

Doneu els vostres ulls a buda. Donar els ulls a buda és veure buda per tot arreu. I així desapareixent les aversions, repulsions, odis, gelosies. . .

El rostre, és tot a la vegada: veure i ser vist. Adoneu-vos-en que el que veieu no és altre que vosaltres mateixos. Tal és la visió justa del rostre original: no dualitat entre el qui veu i qui és vist, entre l'espectador i l'espectacle. El vostre rostre original inclou l'univers sencer. On podria haver-n'hi un altre? No hi ha lloc per un “altre”. Buda, només buda.

Tornar a la pàgina anterior