SANSUIKYÔ, Dojo Budista Zen de Girona

"SIGUEU" EN EL MÓN, EL CANVI QUE VOSALTRES VOLEU

Chinrei Gérard Pilet

febrer 2013

Molts sociòlegs i observadors de la vida social estan d’acord en dir que la sensació d'inseguretat ha crescut considerablement en les societats occidentals en els últims quinze anys. Que això correspongui a una situació objectiva o a impressions col·lectives subjectives és difícil de determinar. Però tan en un cas com en l'altre, aquest fenomen reflecteix la intensificació de clima interior de por.

Les respostes dels governs a aquest fet, per necessàries que siguin, però, son malgrat tot insuficients. I es fa indispensable un remei complementari, que no està dins de l'esfera de les competències dels governs. Aquest remei és el que cadascú pot aportar desenvolupant en ell mateix l’estat de no-por. La por de la qual estem parlant no és tant la demostrada davant d’un perill objectiu que posa en risc la nostra vida, sinó les múltiples inquietuds, ansietats i temors que gangrenen sovint el cor/esperit de la gent.

Mirant-ho es constata que són , en gran part, la conseqüència dels aferraments al “jo” i al “meu”: aferrament als meus bens, a la meva imatge, a la meva seguretat, a les meves relacions, a les meves capacitats, a la meva posició social, al meu confort... La llista, lluny de ser exhaustiva, és però suficient per donar-nos una idea de la seva omnipresència en les nostres vides. I cada vegada que l'objecte d'un d'aquests aferraments està amenaçat o que el mental imagina una possible amenaça, sorgeix l'ansietat.

A l’omnipresència dels aferraments correspon l’omnipresència d’estats d’inquietud.

Per dissoldre-les, només és possible un camí: aquell que consisteix a deixar els aferraments. Quan un d’ells és abandonat un espai de no-por apareix. Quan tots son abandonats, l’estat de no-por s’estableix i es difon incoscienment a l’entorn d’aquell qui l’ha establit, Això és el que el Buda va anomenar "Abhay na". El do de la no-por. I això és possible pel rol del bodhisattva que ofereix aquest regal a la societat a través de la pràctica de la Via i l'eradicació dels aferraments, acatant així la comminació de Gandhi: “Sigueu en el món, el canvi que vosaltres voleu”.

Tornar a la pàgina anterior