SANSUIKYÔ, Dojo Budista Zen de Girona

SÒCRATES I DOGEN

Chinrei Gérard Pilet

març 2013

La famosa frase "Coneix-te a tu mateix i coneixeràs l'Univers i les seves lleis", inscrit en el frontó del temple de Delfos, i després recollit per Sòcrates, és molt rellevant a l'hora de parlar a l'home que ignora la seva veritable naturalesa. Li recorda que “girar els seus ulls cap a dins” és l'única manera de dissipar el vel de la il · lusió que li emmascara el que realment és. Li recorda també, que és en va esperar a conèixer i comprendre la naturalesa última de l'univers en l'absència de la realització de seva pròpia i última naturalesa. En última instància, en realitat l'home i l'univers són un i sense adonar-se de la seva naturalesa última, l'home és condemnat a projectar el vel de la il · lusió que el separa d’ell mateix en l'estudi de l'univers.

Aquest rellevant aforisme, esdevé obsolet un cop l’home adquireix la coneixença de la seva naturalesa última. En aquest coneixement, de fet, no hi ha més espai per un jo que s'ha posat com a subjecte coneixedor davant d’un objecte anomenat “el veritable jo”.

I és l'absència d’aquesta dualitat subjecte coneixedor / objecte conegut a la que es refereix el Mestre Dogen quan diu que: "estudiar el Camí és l'estudiar-se un mateix i estudiar-se un mateix, és oblidar-se d'un mateix" o fins i tot “només Buda coneix Buda ".

En altres paraules, només el veritable jo coneix el veritable jo. Qualsevol enfocament exterior i dual del veritable jo és impossible. La conseqüència d'aquesta realitat és que, en el camí, l'experiència directa és la base del ensenyament transmès per Buda Shakyamuni i pels Mestres que el van succeir.

Tornar a la pàgina anterior