SANSUIKYÔ, Dojo Budista Zen de Girona

ELS 4 VOTS DEL BODHISATTVA

Chinrei Gérard Pilet

Després de cada cerimònia, recitem tots junts els quatre vots del bodhisattva, així traduïts:

Per nombrosos que siguin els éssers
faig vots de salvar-los a tots
Per nombroses que siguin les passions
faig vots de vèncer-les totes
Per nombrosos siguin els dharma	
faig vots d'assolir-los tots
Per perfecte que sigui la Via de Buda
faig vot de realitzar-la.

Abans d'aprofundir el seu sentit, examinem el que és un vot. Podem distingir els que s'adrecen als altres i expressen un simple desig, com el “bon dia” i “bon profit” o fins i tot “bon Any Nou”

Aider les humains, Plonger dans la souffrance - Caligrafia del Mestre Deshimaru

Hi ha també els vots adreçats a un mateix. Expressen no només un desig sinó també una aspiració profunda, o fins i tot un compromís solemne. És en aquesta categoria que podem classificar els quatre vots del bodhitssava.

L'ideal d'això, com tothom sap,és ajudar tots els éssers a sortir del cicle del sofriment. És precisament l'aspiració a realitzar aquest ideal que expressa el primer vot: “Per nombrosos que siguin els éssers, faig vot de salvar-los a tots.

Segueixen els tres altres vots que expressen, cada un a la seva manera, el compromís a realitzar la Via de Buda. En efecte, com ajudar veritablement als altres a alliberar-se si nosaltres no treballem per alliberar-nos dels nostres propis aferraments (segon vot); si no aspirem a realitzar nosaltres mateixos en la seva totalitat tots els dharma, tots els ensenyaments (tercer vot), i en la seva perfecció la Via de Buda (quart vot)?

Aquests quatre vots del bodhisattva expressen la nostra determinació a salvar tots els éssers

Tornar a la pàgina anterior