SANSUIKYÔ, Dojo Budista Zen de Girona

GUY MOKUHO MERCIER

foto Guy Mokuho Mercier

Nascut a Paris el 1946 va començar a practicar amb el Mestre Deshimaru al 1973. Més tard va seguir-lo com a deixeble i va rebre d'ell, al 1976, l'ordenació de monjo.

Després de la mort del Mestre Deshimaru, va continuar el seu compromís ocupant-se de diverses responsabilitats en el temple Zen de la Gendronnière i en la Association Zen Internationale.

Respecte a Catalunya, hi manté des de fa més de 15 anys una estreta relació, dirigint freqüentment sesshins (retirs intensius) organitzades per l'Associació Zen de Catalunya.

Actualment presideix l'Associació Ten Bō Rin. Molts dels ensenyaments que llistem a continuació i d'altres, es poden descarregar en la versió original francesa des de la web de l'Associació, on es prega, en cas de fer-ho, una col·laboració económica per tal d'ajudar a assolir els objectius de l'esmentada Associació. Fem extensiva aquesta demanda, que podeu fer efectiva a través d'un enllaç que hi ha a la mateixa pàgina.

Gràcies.

Tornar a la pàgina anterior